Projekty

Projekt "Vývoj a optimalizace speciální geometrie a mikrogeometrie šroubovitého vrtáku"

Na realizaci projektu "Vývoj a optimalizace speciální geometrie a mikrogeometrie šroubovitého vrtáku" jsou poskytnuty finanční prostředky z rozpočtu statutárního města Plzně v rámci programu podpory spolupráce podniků a výzkumných organizací v Plzeňské aglomeraci „Plzeňské podnikatelské vouchery“.

 

Projekt "Optimalizace geometrie řezných nástrojů"

Společnost Zero Systems s.r.o. realizuje projekt "Optimalizace geometrie řezných nástrojů". Projekt má za cíl získat ucelený a experimentálně ověřený soubor vlastností nástrojů v prostředí akreditované laboratoře. Poskytovatel provede komplexní analýzu řezných nástrojů definovaných žadatelem, analýza bude zaměřena nejen na chování nástroje v řezném procesu na strojích Regionálního technologického institutu, ale zejména na v čase se měnící parametry. Tak vznikne ucelený soubor znalostí, které bude moci Zero systems s.r.o. využít pro přesnou transformaci požadavků svých zákazníků.

 

 

 

 

Projekt "Alternativní materiály a postupy tepelného zpracování pro úpravu a vývoj speciálních obráběcích nástrojů z vysoce prokované rychlořezné oceli"

 

 

Projekt "Digitální transformace společnosti Zero Systems s.r.o."

Společnost Zero Systems s.r.o. realizuje projekt Digitální transformace společnosti Zero Systems s.r.o., jehož cílem je zvýšení kvality nabízených služeb a přesnosti produktů, za pomocí digitalizace a automatizace procesů ve společnosti. Na tento projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie.

 

 

Projekt "Vývoj vysoce legované oceli s vysokou metalurgickou čistotou, ultrajemnou strukturou a enormním stupněm protváření pro speciální aplikace"

 

Kontakt

Zero systems, s.r.o.

+420 377 983 911

+420 377 983 910

info@tools.cz

www.tools.cz 


Obchodně technický zástupce

Karel Touš
+420 778 064 249
tous@tools.cz